PARALANG ELEMENTARYA NG QUINALE

 

Ang Paaralang Elementarya ng Quinale ay matatagpuan sa dakong timog-silangan ng poblacion ng Paete, Barangay 4, Lalawigan ng Laguna. Ito may sukat na 2, 673.59 metro cuadrado.

 

Nagsimulang linangin ang musmos na kaisipan ng mga kabataan sa pagtatayo at pagbubukas ng kauna-unahang gusaling-paaralan. Maisawa ito sa pamamagitan ng tatlong ulit ng pagbabayanihan sa lupang donasyon ni G. Ponciano Caguin sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Manuel Agbada Sr. at Bario Liutenant Hilario Bagcus. Ang Namahala naman nito ay si G. Victor Fadul sa pakikipagisa ng mga mamamayan ng Quinale. Si G. Faustino Adefuin ang  unang tagamsid pampurok at si G. Felipe Santos Sr. naman ang punong-guro noon.

 

Unang binuksan ang una at ikalawang baitang sa pagsubaybay nina G. Maria F. Sacapaño at Bb. Nelly Valdellon. Sa napansing pagdami ng mga mag-aaral nagkaroon ng malasakit ang mga pinuno ng bayan at barrio para sa kanilang  kapakanan. Sa ilalim ng panunungkulan nina Mayor Severino Villarin at Mayor Victor Pagalanan at gayundin ng mga opisyales ng barrio, na nakakapagpatayo ng mga karagdagang gusali. Ayon sa tala, ito ay sa lupaing kaoob nina Gng. Dionisia Padallan at Bb. Amparo Quezada at ang iba naman ay sa pamamagitan ng pakikipagpalitan ng mga lupain ng mga pribadong tao.

 

Simula noong 1957 – 1967 ang QES ay nasa control ng Paaralang Elementarya ng Paete. Ang unang gurong  naging “caretaker” nito ay si Gng. Gliceria Pigon, 1968 at si G. Juan Cadapan, 1970, pinalitan siya ni G. Eduardo Palatino (1970-1986). Sumunod naman  sa kanya si Gng. Catalina M. Bagabaldo, (1990-1995) at si Gng Warlita Valdellonpunongguro II, na nagsimulang mamuno sa paaralan noong Enero 17, 1996 hanggang sa  kasalukuyan.

 

Sa pamamahala ni Gng. Warlita A. Valdellon nagkaroon ng panibagong kaanyuan ang paaralan. Sa pakikipag-ugnayan niya sa mga may tungkulin sa bayan at mabubuting-loob ng mga mamamayan at magulang, nagkaroon ng covered court, dalawang palapag na gusali, Industrial Arts Building at iba pang kaunlaran ang paaraan.

Sa  taong panuruan 2004-2005 mayroon na itong 27 guro. Mayroon din ito isang diyanitor at isang security guard na sinusuportahan ng samahan ng Pangkalahatang Pamunuan ng mga Magulang at Guro (PTA).

Pinangangalagaan  ang kalusugan ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng isang Adopt-A-Meal Program sa tulong ng mga mapagkawanggawang samahan at mga mabubuting mamamayan katulad ng Paetenians International Chicago Midwest Chapter, Paetenians International Chicago Midwest Chapter, Paetenians International Southern California Chapter at Gng. Lily C. Tacujan, na pawang mga kababayan taga- Paete na naninirahan sa ibang bansa. Sa pamamagitan ng mga donasyong ito. Napapakain ang mga batang nagdarahop ang pamilya. Ito ay panahon rin ng pagpapaala-ala ng kahalagahan ng wastong nutrisyon at tamang asal sa harap ng pagkain.

Hindi rin pahuhuli sa larangan ng modernong teknolohiya ang paaralang nabanggit. Sa tulong ng Paetenians Alliance for Education and Technology (PAETech) nagsimulang tahakin ng QES ang larangang ito. Nagbigay sila ng mga computers at mga kagamitan. . Nakibalikat din sa misyong ito ang Dom’s Charitable Foundation, Paetenians USA – Chicago Midwest, Sangguniang Bayan, Local School Board (LSB), general at Homeroom PTA at maging ang paaralan. Nagsanay din ang PAETech ng mga gurong magtuturo ng computer sa pakikipagtulungan ng ACED-TEEP.  Kulang na kulang ang bilang ng mga computers sa dami ng mga bata, guro at magulang na nagnanais na mag-aral at magsanay sa paggamit ng bagong teknolohiyang ito sa paaralan.

 Naisakatuparang maisaayos ang isang computer laboratory mula sa isang dating silid-aralan ng Baitang II. Ito ay sa pagsuporta ng: Government Unit (LGU), PTCA at  “concerned citizens” na nahingan ng tulong pinansiyal at material noongBrigada Eskwela Project” taong panuruan 2003-2004. Sa taong 2005 nagkaroon ng ibat-ibang pagsasanay ang mga guro, magulang at mga bata. Pinapangarap ng  munting paaralang ito ang magkaroon pa ng mga dagdag na computers upang makamit ang  tagumpay  kanilang mga adhikain.

 

Sa kabuuan ng Quinale Elementary School ay kabalikat ng pamahalaan sa pagtataguyod ng mga kabataan tungo sa kaunlaran at katagumpayan ng kanilang mga mithiin sa buhay.